Logo

With our professional
CV your job interview
is guaranteed

order now!

Professional CVs
and cover letters
for every job description

order now!

Your first step
in climbing up
the service ladder

order now!

hvem er jeg

Jeg hedder Anna Ravn og er selvstændig rådgiver indenfor arbejdsmiljø og ergonomi.

Mit tilbud til dig er rådgivning og undervisning i arbejdsmiljø, ergonomi, arbejdsrehabilitering og arbejdsmiljøledelse.

Jeg er positiv og optimistisk af natur og forsøger at se muligheder i de opgaver, jeg beskæftiger mig med. Jeg engagerer mig meget i mit arbejde og værdsætter en humoristisk og gerne uformel omgangstone, men med fokus på opgaven. Jeg lægger stor vægt på at møde mine kunder, så jeg får det bedste billede af den opgave, de har søgt min rådgivning til. Jeg får meget anerkendelse for min kundekontakt og opgaveløsning.

Jeg er medlem af bestyrelsen ”Ergoterapeuter i Arbejdsliv” (under Ergoterapeutforeningen), hvis formål er:

 • At skabe faglig kontakt og netværk mellem fysioterapeuter og ergoterapeuter der interesserer sig for ergonomi og udviklingen inden for ergonomi- og arbejdsmiljøområdet.
 • At være med til at iværksætte tiltag og fora for udveksling af ny viden og erfaring, udvikling af ideer, samt gennemførelse af projekter.

min baggrund

Jeg har 18 års erfaring som arbejdsmiljøkonsulent, via tidligere ansættelse hos autoriseret arbejdsmiljø-rådgiver og BST center. Dertil har jeg haft ansættelse på sygehus, distriktspsykiatri og kommune som ergoterapeut og leder af dagcenter.

På arbejdsmiljøsiden har jeg beskæftiget mig med en bred vifte af opgaver med vejledning, rådgivning og undervisning i mange typer virksomheder. Jeg har bistået offentlige og private virksomheder som proceskonsulent i forhold til organisering, APV og vedligeholdelse af arbejdsmiljøarbejdet.

Jeg er uddannet instruktør på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og har varetaget undervisningen siden 2000. Siden 2010 har jeg udviklet, tilrettelagt og undervist på den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Jeg er uddannet ergoterapeut og indenfor mit fagområde varetager jeg undersøgelser og analyser samt træning/instruktion både individuelt, en til en, og for grupper.

Arbejdsmiljøerfaring

 • Underviser på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse siden 2000.
 • Udvikler og underviser på den supplerende arbejdsmiljøuddannelse samt andre kurser.
 • Underviser i forebyggelse af ulykker, med risikoforståelse, som specielt fokusområde.
 • Fagekspert i ergonomi for DNV GL siden 2003.
 • Arrangør og konferencier ved "arbejdsmiljødagen" gennem flere år (arrangeret i anledning af den euro-pæiske arbejdsmiljøuge) i samarbejde med Arbejdstilsynet.
 • Rådgivning i forbindelse med rådgivningspåbud.
 • Arbejdspladsvurdering – rådgivning om og undervisning i alle dele af APV, samt metoder.
 • Organisering, styrkelse og udvikling af arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne, AMO / MED
 • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Ergonomiske opgaver (forflytning, instruktion og uddannelse af forflytningsvejledere, tunge løft, ergonomikurser, EGA, indretning af arbejdspladser og instruktion i samme).
 • Samarbejde med kommuners jobcentre om tilpasning af arbejdspladser til langtidssygemeldte, arbejdsskadede, arbejdsfastholdelse, sygefravær mm.
 • Indgående kendskab til arbejdsmiljøloven.

Fordele

 • 1

  Anna Ravn Consult…når sikkerhed og trivsel er vigtig…

  Du får reelle løsningsmuligheder præsenteret, så du er sikker på dine valg, på arbejdsmiljøområdet, ligger inden for Arbejdsmiljølovens rammer.

 • 2

  Seriøs og fleksibel rådgivning.

  Det er vigtig for mig, at du oplever, du får lige netop den rådgivning, der er relevant for dig. Rådgivningen skal være til rådighed, når DU har brug for det.

 • 3

  Erhvervsløsninger indenfor ergonomi.

  Undervisning af kontoransatte i at indstille bord og stol, kortlægning af tunge løft /EGA i produktionen eller generel undervisning i ergonomi – eller hele pakken. Tilbud laves specifikt til dig.

CV

 • Arbejdsmiljøkonsulent ved BST Thy, Mors, Salling, som i 2009 ændres til Arbejdsmiljøcenter Midt Vest ApS – konstitueret direktør.

 • Daglig leder af dagcenter ved Center Øst, Skive Kommune

 • Vikar for ergoterapeut, Skive Sygehus

 • Vikar for ergoterapeut, Distriktspsykiatrisk Daghus Skive

 • Vikar for ergoterapeut, Thisted Sygehus

 • Uddannelse som ergoterapeut på Ergo- og fysioterapeutskolen i Holstebro

 • Erhvervsarbejde

kurser og efteruddannelse

 • Arbejdsmiljøledelse og auditering – DNV GL

 • Uddannet tester af Stress Indikator

 • Lead auditor arbejdsmiljø

 • Efteruddannelse – temadag om stress

 • Coaching og vejledning, voksenpædagogisk center

 • Coaching og vejledning – videregående forløb

 • Arbejdsfysiologi og ergonomi, AMI

 • Instruktøruddannelse – den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

 • Kursus i arbejdsulykker v/Arbejdstilsynet – analyse og forebyggelse