Logo

FAKTA UNDERSØGELSE

Mobning har stor effekt på arbejdsmiljøet.

Mobning kan opstå i alle virksomheder.

Der kan (og skal) gøres tiltag til at forsøge at undgå mobning og chikane på arbejdspladserne. Aftaler, retningslinjer og adfærdskodeks kan være nogle af dem. NÅR mobning og chikane optræder på arbejdspladsen, skal det håndteres på ligefod med andre arbejdsmiljøforhold (støj, ergonomi, stress og ulykker). Men hvor det for støj er muligt at måle, observere og registrere sig til at finde årsager, er det langt sværere at afdække, hvad der er op og ned, sandt og falsk i sager om mobning og chikane – ofte er det påstand mod påstand.

FAKTA UNDERSØGELSE er en systematisk metode til grundig og retfærdig behandling af ansatte og ledere i sager om mobning og chikane.

Formålet med faktaundersøgelsen er at fastslå de faktiske omstændigheder i sagen. Derefter kan der gives tilbagemelding på, om det der er sket, kan betragtes som overtrædelse af gældende love (arbejdsmiljølov) og regler eller af interne retningslinjer og regler i virksomheden.

Undersøgelsen giver dermed mulighed for at virksomhedens ledelse kan håndtere sagen efter gældende retningslinjer.

*Faktaundersøgelser er udviklet i Norge af bl.a. professer og mobbeforsker på Bergen Universitet, Ståle Einarsen i samarbejde med jurist og professer i organisationspsykologi.

Metoden baserer sig på arbejdsmiljøloven, gældende aftaler, retfærdighedsforskning og grundlæggende retningslinjer for god sagsbehandling Metoden blev udviklet til at håndtere vanskelige arbejdsmiljøproblemer – særligt svære personsager.

Udviklingen af metoden er sket med inddragelse af arbejdsmarkedets parter i Norge og blev iværksat på opfordring fra det norske Arbejdstilsyn.