Logo

With our professional
CV your job interview
is guaranteed

order now!

Professional CVs
and cover letters
for every job description

order now!

Your first step
in climbing up
the service ladder

order now!

Arbejdsrehabilitering

Til kommuner -

Kommunens jobcenter er på banen, når en borger bliver sygemeldt og uarbejdsdygtig i længere tid. Årsagerne kan være meget forskellige – sygdom, uheld i fritiden, arbejdsulykke mm. I de fleste tilfælde forløber det fint, borgeren bliver rask og vender tilbage til arbejdet.

I nogle tilfælde trækker processen ud på grund af komplikationer, permanente skader eller fordi arbejdspladsen ikke er helt klar til at modtage medarbejderen. I nogle tilfælde kan borgeren være i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

I disse tilfælde kan jeg tilbyde at følge med medarbejderen (hvad enten det er med henblik på at vende tilbage til arbejdspladsen eller praktikperiode / arbejdsprøvning) til virksomheden og se på de ergonomiske (og andre) udfordringer. Jeg har stor erfaring med at finde brugbare løsninger. Jeg arbejder ud fra en praktisk tilgang til tingene.

Som ergoterapeut har jeg kendskab til ergonomi og har erfaring med tekniske og personlige hjælpemidler. Det er vigtigt, at der er godt samspil mellem borgeren, hjælpemidlerne og arbejdspladsen, hvor medarbejderen skal være. Som ergoterapeut arbejder vi med de små forskelle – det er ofte detaljer, der gør forskellen. Fokus i arbejdet vil altid være den enkelte borgers ressourcer.

Jeg kan tilbyde assistance til finde egnede tekniske hjælpemidler og lave vurdering af medarbejderens arbejdsevne under de givne arbejdsforhold og med det opnåede funktionsniveau.

Til private virksomheder og offentlige institutioner –

Har I fokus på at fastholde medarbejdere på trods af sygdom og skader, er der rigtig gode muligheder for hjælp til det, dels via de kommunale jobcentre og dels ved selv at tilbyde forebyggende tiltag.

De forebyggende tiltag kan bestå i at tilbyde medarbejderne vejledning i løfteteknik, indretning af arbejdspladser eller hjælp til at finde egnede tekniske hjælpemidler.

Det kan også bestå i, at I tilbyder tidlig indsats, hvis I konstaterer øget fravær hos en medarbejder. I kan således sætte ind allerede FØR det ender i en sygemelding.

Tilbuddet er, at jeg kan tilrette arbejdspladsen og vurdere arbejdsstillinger i forhold til kravene i arbejdsmiljøloven og i forhold til den evt. lidelse medarbejderen kan have. Målet er at fastholde medarbejderen i arbejdet, så vedkommende kan udføre sit arbejde til fordel for virksomheden og beholde sit job.

Der er rigtig god økonomi for virksomheder, medarbejdere og samfundet i at medarbejdere kan bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet.