Logo

hvad tilbyder jeg?

Anna Ravn

Jeg tilbyder rådgivning og vejledning indenfor arbejdsmiljøområdet – både på det organisatoriske plan:

 • APV
 • Organisering
 • Fortolkning af arbejdsmiljøloven
 • efteruddannelse for arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
 • arbejdsmiljøledelsessystemer

og på det konkrete plan:

 • Risikovurdering
 • Analyser
 • Ergonomi
 • Vurderinger
 • Udkast til handlingsplaner
 • APV undersøgelser, interviews mm
 • Ulykkesundersøgelser
 • Sikkerhedsgennemgang, intern audit
 • mv.

Resume services

 • Arbejdsmiljø rådgivning

  Indledende revision af virksomhedens arbejdsmiljø (for den nystartede eller virksomheden der har brug for en uvildig vurdering af arbejdsmiljøets niveau

  Helt konkrete opgaver (APV, ergonomi (tunge løft, kontorindretning), intern færdsel, indretning)

  Gennemgang af arbejdsmiljøet før det anmeldte besøg fra Arbejdstilsynet.

  Overvejelser om at indføre et certificeringsbart ledelsessystem på arbejdsmiljøet.

  Oplæg om arbejdsmiljø, ergonomi på personalemøde eller til arbejdsmiljømødet.

  Efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationen – kundetilpasset – afvikles i virksomheden.

 • Rehabilitering

  For offentlige og private virksomheder, (samt jobcentre) som ønsker en vurdering af en sygdomsramt eller skadet medarbejder og ønsker inspiration til at finde egnede løsninger, hvad enten det drejer sig om egnet inventar eller instruktion af medarbejderen i hensigtsmæssig arbejdsteknik. Det er ofte den lille indsats, der gør den store forskel.

 •  
  Ergonomi

  Har du eller dine medarbejdere udfordringer i form af øm nakke, smerter i ryggen, gener ved et bestemt type arbejde eller er gået lidt fast i at finde nye ideer til indretning, så har jeg mange års erfaring fra industri, administrative arbejdspladser, servicefag, offentlige og private.

 • Undervisning

  Ergonomikursus – teoretisk og/eller praktisk (løft, arbejdsteknik, øvelser mv)

  Arbejdsmiljøgruppens efteruddannelse – (roller, risikovurdering, ulykkesanalyse, psykisk arbejdsmiljø, social kapital, APV, samarbejde, sikkerhedsgennemgang mv.)

  Foredrag, kick-off oplæg, indspark til årlig arbejdsmiljødrøftelse.

  Kurserne afholdes på virksomheden, oftest med både en teoretisk og en praktisk del.

 •  
  Lej en rådgiver

  Er leder eller medarbejder med viden om arbejdsmiljøet i virksomheden gået på pension eller fraværende fra arbejdspladsen af anden grund, sker det af og til, at en masse viden går tabt. Har du brug for at komme på omgangshøjde igen, kan jeg over en kortere eller længere periode (efter dit behov) lejes ind til at varetage opgaven til I selv finder en løsning.

 • FAKTAUNDERSØGELSE

  Faktaundersøgelse anvendes i sager om mobning/chikane FØR der skrides til handling. Den udføres på baggrund af DOKUMENTERET faktagrundlag ved interviews af relevanter parter. Undersøgelsen munder ud i en rapport, der beskriver om der er sket brud på arbejdsmiljøloven eller interne regler.

  Arbejdsgiver beslutter efter undersøgelsen, hvilke tiltag der skal sættes i værk for at genoprette et sikkert og sundt arbejdsmiljø i det psykiske arbejdsmiljø og undgå at mobning og chikane gentager sig