Logo

With our professional
CV your job interview
is guaranteed

order now!

Professional CVs
and cover letters
for every job description

order now!

Your first step
in climbing up
the service ladder

order now!

Arbejdsmiljø Rådgivning

Det er DIN virksomhed, DIN forretning, DINE medarbejdere og DIT arbejdsmiljø det handler om!

Arbejdet med arbejdsmiljø kan, i større eller mindre grad, være integreret i jeres dagligdag. Arbejdet med arbejdsmiljø kan man ikke fritages for, men måden I håndterer det på, kan tilrettelægges på rigtig mange måder. Så hvorfor ikke få hjælp til at finde lige netop den model, der passer til DIG, DIN forretning og DINE medarbejdere?

Jeg kan hjælpe med at varetage mødeindkaldelser, mødebooking, referater, undersøgelser, APV-kortlægning og meget andet administrativt i arbejdsmiljøarbejdet. Brug mig til de administrative opgaver i arbejdsmiljøarbejdet, så bliver der mere tid til jeres fokusområder og kerneopgaver.

Som ”bonus” får du en arbejdsmiljøekspert lige ved hånden!

APV (arbejdspladsvurdering)

APV er obligatorisk (ifølge Arbejdsmiljøloven) og er virksomhedens dokumentation for, at man forholder sig aktivt til arbejdsmiljøet.

APV kan være en effektiv del af et ledelsessystem på arbejdsmiljøområdet.

APV revideres (minimum) hvert 3. år.

Ønsker du hjælp eller inspiration til APV-processen eller har du lyst til at prøve APV på en ny måde, så har jeg mange gode ideer og erfaring, at dele ud af.

DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse sætter yderligere fokus på arbejdsmiljøet og skal skabe mulighed for dialog om arbejdsmiljøet.

Jeg har den faglige viden om arbejdsmiljøforhold og kan rådgive og vejlede gennem processen med at få afholdt drøftelsen.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er lovpligtig og skal afholdes én gang årligt og sikre at arbejdet med arbejdsmiljø bliver evalueret i forhold til mål og strategier. Det er ved dette møde, arbejdsmiljøorganisationen, AMO, lægger planerne for det kommende års arbejde med arbejdsmiljøet på baggrund af virksomhedens mål, ressourcer, evt. lovkrav og APV. Det er også ved dette møde, det klarlægges, hvilke kompetencer AMO skal opnå (efteruddannelse), for at styrke arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT

Et arbejdsmiljøcertifikat er et offentligt, synligt bevis på, at virksomheden prioriterer arbejdsmiljøet. Målrettet, systematisk forebyggelse, der skal reducere ulykker, sygefravær og andre skadelige påvirkninger, er arbejdsmetoden for at opnå de prioriterede mål.

Et arbejdsmiljøcertifikat kan tiltrække både kunder og kvalificerede medarbejdere.

Overvejer du, om det er noget for dig og din virksomhed at få et arbejdsmiljøcertifikat, kan jeg bistå med rådgivning til udvalgte dele eller hele forløbet frem til certificeringen med etablering af et ledelsessystem.

OHSAS 18001 er den hyppigst anvendte standard til arbejdsmiljøcertificering.

En virksomhed med arbejdsmiljøcertifikat bliver ikke udtaget til risikobaseret tilsyn af Arbejdstilsynet.

ARBEJDSULYKKER

Én ulykke er én for mange – ulykker skal undgås.

Ulykker kan undgås med målrettet forebyggelse. Det forudsætter at der er en fælles holdning til, at forebyggelse er vigtig og skal prioriteres for at reducere risikoen for ulykker mest muligt.

Omdrejningspunktet for forebyggelsesarbejdet er arbejdsmiljøorganisation, AMO, og at øverste ledelse bakker op om beslutninger.

Forebyggelse af ulykker kan bl.a. omfatte indsamling af nærved-ulykker, arbejdsmiljøgennemgange, sikkerhedsrundering, APV og risikovurdering ved nye processer. Med disse aktiviteter er det bedste grundlag til stede for at forebygge ulykker.

Selvom man har god styr på det forebyggende arbejde, kan der alligevel ske ulykker eller uheld. Derfor er det vigtigt at have et beredskab til at håndtere det. Det gælder alt fra at have kyndige førstehjælpere til at have en arbejdsmiljøorganisation, AMO, der kan håndtere at undersøge ulykken og lave korrigerende handlinger. Jeg kan hjælpe med etablering af system, undersøgelser af ulykker, udarbejde beredskabsplan og træne/uddanne AMO i at identificere nærved ulykker/hændelser/uønskede forhold samt i at analysere og vurdere forholdene og udarbejde handlingsplaner.