Logo

ARBEJDSMILJØ RÅDGIVNING

Gør arbejdsmiljø meningsfuld, værdifuld og effektiv

Velintegreret systematik om arbejdsmiljø giver værdi – endda på bundlinjen, siger de, der arbejder systematisk med arbejdsmiljø.

Få input til at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet – hvad enten det drejer sig om APV, ergonomi, sikkerhed eller om et certificerbart arbejdsmiljøledelsessystem


APV (arbejdspladsvurdering)

APV er obligatorisk (ifølge Arbejdsmiljøloven) og er virksomhedens dokumentation for, at man forholder sig aktivt til arbejdsmiljøet.

APV kan være en effektiv del af et ledelsessystem på arbejdsmiljøområdet.

APV revideres (minimum) hvert 3. år.

Ønsker du hjælp eller inspiration til APV-processen eller har du lyst til at prøve APV på en ny måde, så har jeg mange gode ideer og erfaring, at dele ud af.


ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse sætter fokus på arbejdsmiljøet og skal skabe mulighed for dialog om arbejdsmiljøet.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er lovpligtig og skal afholdes én gang årligt og sikre at arbejdet med arbejdsmiljø bliver evalueret i forhold til mål og strategier.

Det er ved dette møde, arbejdsmiljøorganisationen, AMO, lægger planerne for det kommende års arbejde med arbejdsmiljøet på baggrund af virksomhedens mål, ressourcer, evt. lovkrav og APV. Det er også ved dette møde, det klarlægges, hvilke kompetencer AMO skal opnå (efteruddannelse), for at styrke arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.


ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT

Et arbejdsmiljøcertifikat er et offentligt, synligt bevis på, at virksomheden prioriterer arbejdsmiljøet. Målrettet, systematisk forebyggelse, udvikling og plan for genopretning, der skal reducere ulykker, sygefravær og andre skadelige påvirkninger, er arbejdsmetoden for at opnå de prioriterede mål.

Et arbejdsmiljøcertifikat kan tiltrække både kunder og kvalificerede medarbejdere.

Overvejer du, om det er noget for dig og din virksomhed at få et arbejdsmiljøcertifikat, kan jeg bistå med rådgivning til udvalgte dele eller hele forløbet frem til certificeringen med etablering af et ledelsessystem.

ISO 45001:2018 er den hyppigst anvendte standard til arbejdsmiljøcertificering.


ARBEJDSULYKKER

Én ulykke er én for mange – ulykker skal undgås.

Ulykker kan undgås med målrettet forebyggelse.

Omdrejningspunktet for forebyggelsesarbejdet er arbejdsmiljøorganisation, AMO, og at øverste ledelse bakker op om beslutninger.

Forebyggelse af ulykker kan bl.a. omfatte indsamling af nærved-ulykker, arbejdsmiljøgennemgange, sikkerhedsrundering, undersøgelse af hændelser, APV og risikovurdering ved nye processer.